llf

Hallitus

Kuten muuallakin on tullut ilmi, Lentävä Lehmä Films ei ole pysyvä selvärajainen ryhmä. Hallitus toimii LLF:n koossapitävänä voimana. Se pohtii, mitä projekteja tai mihin projekteihin on syytä ryhtyä, minkä kokoisella ryhmällä ja milloin ja myös myöntää oikeuden Lentävä Lehmä Films nimen käyttöön. Lisäksi hallitus huolehtii LLF:n yleisestä tiedottamisesta. Hallitus kokoontuu säännöllisen epäsäännöllisesti ja käy läpi läpikäyntiä tarvitseviksi katsomansa asiat. Kokousten hedelmistä kerrotaan etusivulta löytyvissä uutisissa.

Toinen syy, miksi LLF:llä on hallitus, on se, että Suomen lain mukaan jokaisella yhdistyksellä on sellainen oltava. Hallituksen puheenjohtajana toimii Kari Paasonen, varapuheenjohtajana Teppo Suontakanen ja sihteerinä Sonja Hurmeranta. Hallitukseen kuuluvat myös Miikka Haleyi, Emmi Häkkä ja Vesa Kuosmanen. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimii nykyisellä kaudella Sonja Hurmeranta.

Muuten hallituksessa olevat eivät LLF:ssä ole sen kummempia ihmisiä kuin muutkaan. Hallituksen jäsenet eivät muodosta LLF:n ydinryhmää tai ole projekteissa aina taiteellisesti päävastuullisissa tehtävissä. Itse asiassa kukaan hallituksessa olevista ei edes ole ollut mukana kaikissa LLF:n projekteissa.