llf

Yhdistys

Lentävä Lehmä Films on keväällä 2008 perustettu rekisteröity yhdistys, jonka tavoite on saattaa yhteen liikkuvasta kuvasta kiinnostuneita ihmisiä ja tahoja, jotta voitaisiin saada aikaan erilaisia, teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoisia audiovisuaalisia teoksia. Yhdistyksen virallinen nimi on Lentävä Lehmä Films Association ry.

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä kuka tahansa säännöt hyväksyvä henkilö, kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös yhteisö. Jäsenyydelle ei siis ole edellytys, että on esimerkiksi ollut mukana yhdistyksen elokuvissa tai muissa tekeleissä. Liity jäseneksi!

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka kokoonpanosta yhdistyksen jäsenet päättävät vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa syksyllä.

Vuosikokouksista, hallituksen tehtävistä, yhdistyksen toiminnan tarkoituksesta ja monesta muustakin selviää lisää tutustumalla yhdistyksen sääntöihin. Toiminnan periaatteita ja tavoitteita on kirjattu myös Lentävä Lehmä Filmsin Manifestiin