llf

Olevat ja tulevat

Tuotannot on tällä sivulla jaettu elokuviin, live-taltioihin, dokumentteihin ja tuleviin. Tulevat kertoo nimensä mukaisesti elokuvista, joiden valmistumisajankohta on vielä tulevaisuudessa. Tulevista projekteista alkaa valua tai löytyä tietoa tästä osiosta siinä vaiheessa, kun projekti on jossain vaiheessa esituotantoa.
On kuitenkin huomattava, että tulevien vastaparina ei ole menneet vaan olevat. Vaikka olevien valmistumisajankohta onkin menneisyydessä, elokuvan tai minkä tahansa muunkin "taideteoksen" elämän voi kai ajatella alkavan siitä, kun se on valmis ja ensimmäistä kertaa esitetään. Olevilla on siis elämä vasta edessään.
Lentävä Lehmä Films ei pyri teoksien myynnillä saavuttamaan voittoa. Kertyneet rahat käytetään tuotannoista aiheutuvien kulujen kattamiseen.