llf

MANIFESTI

Lentävä Lehmä Films kieltäytyy allekirjoittamasta jatkuvan taloudellisen kasvun tavoitetta. Kyseessä ei ole yritys. Kyseessä on yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena ei ole voiton maksimointi.
Lentävä Lehmä Filmsin tavoitteena on olla tekemässä taiteellisesti ja teknisesti korkeatasoista sisältöä audiovisuaalisen median jokaiselle osa-alueelle.

Lentävä Lehmä Films ei siis keskity tuottamaan yhdeksänkymmenen sekunnin taide-elokuvia japanilaisten absurdistien haikurunojen pohjalta. Toki sellaisiakin voidaan tehdä, mutta pääpaino on perinteisemmässä draamassa ja komediassa, yhden illan mielijohteesta toteutettujen nollabudjetin kokeiluista harkiten esituotettuihin ja suunniteltuihin pidempiin elokuviin.

Taiteen tehtävä on havainnoida ympäröivää maailmaa. Koska maailma on monimutkainen ja monipuolinen paikka, myös sen havainnoimiseen on syytä käyttää mahdollisimman monipuolisia keinoja. Lentävä Lehmä Films on siksi kiinnostunut myös dokumenttien, live-taltiointien ja mainosten tekemisetä ja ylipäänsä kaikkien ilmaisumahdollisuuksien hyödyntämisestä.
Ei kaikille kaikkea, mutta jokaiselle jotakin.

Päivän sana on verkostoituminen. Niinpä Lentävä Lehmä Films on jatkuvasti valmis neuvottelemaan yhteistyöstä jokaisen yhteisön ja yksityishenkilön kanssa, joka tuntee voivansa antaa tai saada yhteistyössä jotain. Jokaisen, joka etsii jotakuta toteuttamaan suunnitelmia, tai auttamaan suunnitelmien toteuttamisessa, tai kaipaa ehkä juuri suunnitelmia päästäkseen toteuttamaan jotain, tai on vailla jotain pientä, kuten musiikkia tai apua lavastuksessa.
Lentävä Lehmä Filmsin tietotaito ei ole rajaton, mutta se tarjotaan käyttöön osasina, osittain tai kokonaan ja valjastetaan tähtäämään kulloinkin asetettuun päämäärään, tai vielä korkeammalle.

Lentävä Lehmä Films puskee päätään pusikkoon ja loikkii tuntemattomaan minkä ehtii. Tekemällä oppii. Olemme kokoajan valmiita uusiin haasteisiin, kunhan ne eivät ole liian mahdottomia. Turhan suureen kakkupalaan voi tukehtua.
Tärkeämpänä pidämme sitä, että se mikä päätetään tehdä, myös tehdään.

Lentävä Lehmä Filmsin hallitus on hyväksynyt edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamisen yhdistyksen pysyväksi agendaksi Helsingin Siltamäessä 23. lokakuuta Armon vuonna 2007